Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 12.09.2022 09:14

Data ogłoszenia konkursu: 12.07.2022

Termin składania zgłoszeń: 11.08.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 11.09.2022

Termin posiedzenia komisji konkursowej: 09.09.2022

Liczba nadesłanych zgłoszeń: 2

Rekomendowany kandydat: mgr inż. Patryk Ratomski

Uzasadnienie:
Kandydat  spełnia warunki konkursu oraz oczekiwania Wydziału w zakresie rozwoju kadry i jednocześnie wszystkie wymagania ustawowe i statutowe. Złożone przez Kandydata dokumenty potwierdzają kwalifikacje zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie.

Dorobek naukowy Kandydata potwierdza jego doświadczenie w pracy w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego oraz w prowadzeniu badań naukowych. Kandydat potwierdza też aktywność naukową po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera.