Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Elektrycznym - Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej (1) 16.12.2022 10:31

Konkurs na: na stanowisko adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanej

 

Data ogłoszenia konkursu: 21.10.2022

Termin składania zgłoszeń: 09.12.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16.12.2022

Termin posiedzenia komisji konkursowej: 13.12.2022

Liczba nadesłanych zgłoszeń: 1


Rekomendowany kandydat:

dr inż. Michał Maciusowicz

 

Uzasadnienie:

Kandydat spełnia warunki konkursu oraz oczekiwania Wydziału w zakresie rozwoju kadry i jednocześnie wszystkie wymagania ustawowe i statutowe. Złożone przez kandydata dokumenty potwierdzają kwalifikacje zgodnie wymaganiami określonymi w art. 113 oraz art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dorobek naukowy Kandydata potwierdza jego doświadczenie w pracy w charakterze pracownika badawczo-dydaktycznego oraz w prowadzeniu badań naukowych. Zdaniem komisji Kandydat wykazał właściwą aktywność publikacyjną, posiada doświadczenie w zakresie badań materiałów magnetycznych, a także znajomość i umiejętność budowania systemów do pomiarów magnetycznych z elementami systemów wbudowanych. Pan dr inż. Michał Maciusowicz jest obecnie zatrudniony na ½ etatu w KETiIS, zna więc zespół i specyfikę pracy Katedry.