Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 24.08.2022 11:19

Data ogłoszenia konkursu: 12.07.2022

Termin składania dokumentów: 12.08.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12.09.2022

Liczba kandydatów: 1

imię i nazwisko kandydata: Daria Ciecholewska-Juśko

Komisja rekomenduje Rektorowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudnienie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt panią mgr inż. Darię Ciecholewską-Juśko. Rekomendacja dotyczy zatrudnienia na okres próbny dwóch lat, z możliwością przedłużenia umowy.

 Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że Kandydatka ma odpowiednie kwalifikacje do objęcia stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego. Członkowie Komisji, zwrócili uwagę na dorobek publikacyjny kandydatki, a także na jej doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne. Kandydatka spełnia warunki konkursu oraz wymagania ustawowe i statutowe.

Treść rozstrzygnięcia (format:  pdf, rozmiar:  137 KB)