Oferty pracy ZUT

Kwestura Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zatrudni pracownika do Działu Ewidencji Majątkowej w pełnym wymiarze czasu pracy. 21.05.2019 15:16

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe  lub średnie o specjalności rachunkowość
  • Znajomość obsługi komputera, pakiet Microsoft Office
  • Doświadczenie zawodowe w księgowości minimum 2 lata
  • Znajomość przepisów księgowych i podatkowych w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nakładów inwestycyjnych
  • Mile widziana podstawowa znajomość języka angielskiego

CV zawierające opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego należy składać osobiście w pokoju 116 (I piętro) u kierownika działu lub w Kancelarii Głównej ZUT w Szczecinie (w godz. 7:30-15:30).      

Adres do przesłania CV pocztą: Dział Ewidencji Majątkowej, Rektorat ZUT w Szczecinie, al. Piastów 18, 70-310 Szczecin,

Dokument powinien zostać opatrzony zgodą na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez Administratora obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Termin składania podań upływa: 28.06.2019 do godz. 15:00.