Oferty pracy ZUT

Kwestura Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie poszukuje osobę do pracy w Dziale Wynagrodzeń na stanowisko referenta w pełnym wymiarze czasu pracy. 04.01.2019 11:13

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • znajomość przepisów w zakresie:

    • wynagrodzeń,
    • podatku dochodowego od osób fizycznych,
    • ubezpieczeń społecznych.

  • umiejętność obsługi programów płacowych i programu PŁATNIK.

Podania oraz CV należy składać w pok. 214 Rektoratu , Al. Piastów 17 lub e-mail: limanowski@zut.edu.pl w terminie do 31 stycznia 2019 roku wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru.