Oferty pracy ZUT

Informacja o wyniku konkursu na stanowisku adiunkta na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Automatyki i Robotyki 12.09.2022 10:10

Konkurs na: na stanowisko adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Automatyki i Robotyki

 

Data ogłoszenia konkursu: 23.05.2022

Termin składania zgłoszeń: 19.08.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 09.09.2022

Termin posiedzenia komisji konkursowej: 09.09.2022

Liczba nadesłanych zgłoszeń: 0

Rekomendowany kandydat:

brak

Wobec braku zgłoszeń, konkurs nie został rozstrzygnięty.