Władze Wydziału Ekonomicznego

Władze Wydziału Ekonomicznego na kadencję 2016-202023.01.2017

Zdjęcie przedstawia Dziekana Wydziału Ekonomicznego Dr hab. inż. Bartosza Mickiewicza, prof. nadzw.

DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO

Dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw.

tel. (91) 449 6957

ul. Żołnierska 47, Pokój nr: 16

Zdjęcie przedstawia Panią Prorektor ds. nauki dr hab. Irenę Łącką, prof. nadzw.

Prodziekan ds. nauki:

dr hab. inż. Irena Łącka, prof. nadzw.

tel. (91) 449 6958, 449 6998

ul. Żołnierska 47, Pokój nr: 9, 120

Zdjęcie przedstawia Panią Prodziekan ds. studenckich dr hab. Iwonę Bąk

Prodziekan ds. studenckich:

dr hab. Iwona Bąk

tel. (91) 449 6958, 449 6868

ul. Żołnierska 47, Pokój nr: 9

Zdjęcie przedstawia Panią Prorektor ds. kształcenia dr Marzenę Rydzewską-Włodarczyk

Prodziekan ds. kształcenia:
dr Marzena Rydzewska – Włodarczyk
tel. (91) 449 6937
ul. Żołnierska 47, Pokój nr: 9, 118