Kierownictwo Studium

Kierownicy 9.02.2017

Kierownik Studium - mgr Joanna Trubiłko

tel. 91 449 53 27; 91 449 52 51

e-maila: joanna.trubilko@zut.edu.pl


Zastępca Kierownika ds. Studenckich i Dydaktyki -  mgr inż. Tamara Olszewska- Watracz

tel. 91 449 53 27; 91 449 52 51

e-mail: tamara.olszewska@zut.edu.pl


Zastępca Kierownika ds. Sportu i Organizacji - mgr Tomasz Fiłka

tel. 91 449 53 27; 91 449 52 51

e-maila: tomasz.filka@zut.edu.pl