Jednostki pozawydziałowe

Jednostki pozawydziałowe ZUT 9.02.2017

 • Studium Matematyki
 • Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych
 • Studium Kultury Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Biblioteka Główna
 • Uczelniane Centrum Informatyki
 • Akademickie Centrum Informatyki
 • Akademicki Ośrodek Jeździecki
 • Ośrodek Szkoleniowo-Badawczym w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi
 • Ośrodek Doświadczalny w Lipnik
 • Rolnicza Stacja Doświadczalna
 • Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii
 • Wydawnictwo uczelniane
 • Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
 • Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii