Archiwum najem/dzierżawa nieruchomości

Wykaz nieruchomości okresowo niewykorzystywanych na cele statutowe z przeznaczeniem na najem/dzierżawę 28.06.2018 14:41

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wydzierżawi czasowo niewykorzystane przez Uczelnię położone w Szczecinie i okolicy

  • ogrzewane i nie ogrzewane pomieszczenia, w tym m.in. pomieszczenia garażowe, magazynowe i warsztatowe;
  • tereny.

Osoby zainteresowane dzierżawą prosimy o składanie pisemnych ofert, z dopiskiem AEG/05, na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70 – 310 Szczecin, Kancelaria Główna Uczelni, pok. 119. Wszelkie dodatkowe informacje wraz z uzgodnieniem terminu oględzin przedmiotu dzierżawy można uzyskać pod numerem telefonu: (0 91) 449 45 02, (0 91) 449 40 82, (0 91) 487 10 49

Osoba do kontaktu:
Wioleta Pec, Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 91 449 46 53, e-mail: wpec@zut.edu.pl.