Władze Wydziału

Władze Wydziału w kadencji 2016-2020 5.09.2016

Dziekan

Dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw.

Prodziekan ds. kształcenia oraz do kierunków: gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych, odnawialne źródła energii, rolnictwo   

Dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw. 

 

Prodziekan ds. nauki oraz do kierunków: ochrona środowiska, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna   

Dr hab. inż. Paweł Milczarski  

 

Prodziekan ds. studenckich oraz do kierunków:  architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna

Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński