Zamówienia udzielane na rzecz nauki na podstawie art.4 lit.d ust. 1 pkt 1 PZP