Dialog techniczny

Dialog techniczny25.02.2020

Dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni badań i certyfikacji EMC

 

Informacja o zawieszeniu Dialogu technicznego (format:  docx, rozmiar:  140 KB)

Informacja o podjęciu Dialogu technicznego  (format:  pdf, rozmiar:  422 KB)

Informacja o przedłużeniu przewidywanego terminu zakończenia Dialogu technicznego  (format:  pdf, rozmiar:  426 KB)

Informacja o ponownym przedłużeniu przewidywanego terminu zakończenia Dialogu technicznego (format:  pdf, rozmiar:  426 KB)

Pytania i sugestie uczestników Dialogu technicznego oraz udzielone odpowiedzi - 24.06.2020 r. (uwaga: skutkuje modyfikacją treści załącznika nr 2 do Ogłoszenia) (format:  pdf, rozmiar:  551 KB)

Informacja o zakończeniu Dialogu technicznego (format:  pdf, rozmiar:  422 KB)