Rada Wydziału

Rada Wydziału kadencji 2016 - 202025.05.2018

RADA WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ
 1. prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk – dziekan
 2. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw. – prodziekan
 3. dr inż. Jolanta Janik – prodziekan
 4. dr inż. Aneta Wesołowska – prodziekan
Samodzielni nauczyciele akademiccy
 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
 2. prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
 3. prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek
 4. prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil
 5. prof. dr hab. inż. Marek Gryta
 6. prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski
 7. prof. dr hab. inż. Joanna Karcz
 8. prof. dr hab. inż. Beata Michalkiewicz
 9. prof. dr hab. Ewa Mijowska
 10. prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski
 11. prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia
 12. prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz
 13. prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski
 14. prof. dr hab. inż. Beata Tryba
 15. dr hab. inż. Maciej Jabłoński, prof. nadzw.
 16. dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. nadzw.
 17. dr hab. Jacek Sośnicki, prof. nadzw.
 18. dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. nadzw.
 19. dr hab. inż. Rafał Wróbel, prof. nadzw.
 20. dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. nadzw.
 21. dr hab. inż. Bogdan Ambrożek
 22. dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero
 23. dr hab. inż. Monika Bosacka
 24. dr hab. inż. Xuecheng Chen
 25. dr hab. inż. Magdalena Cudak
 26. dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska
 27. dr hab. inż. Elżbieta Gabruś
 28. dr hab. inż. Joanna Grzechulska-Damszel
 29. dr hab. inż. Ewa Janus
 30. dr hab. inż. Krzysztof Karakulski
 31. dr hab. inż. Agnieszka Kowalczyk
 32. dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk
 33. dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski
 34. dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak
 35. dr hab. inż. Dariusz Moszyński
 36. dr hab. inż. Joanna Nowicka-Scheibe
 37. dr hab. inż. Rafał Pelka
 38. dr hab. inż. Iwona Pełech
 39. dr hab. inż. Robert Pełech
 40. dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych
 41. dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski
 42. dr hab. inż. Joanna Sreńscek-Nazzal
 43. dr hab. inż. Jolanta Szoplik
 44. dr hab. inż. Piotr Tabero
 45. dr hab. inż. Magdalena Urbala
 46. dr hab. inż. Beata Zielińska
Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich
 1. dr inż. Tomasz Aleksandrzak
 2. dr inż. Dorota Downarowicz
 3. dr inż. Małgorzata Dzięcioł
 4. dr inż. Marta Major-Godlewska
 5. dr inż. Marta Sawicka
 6. dr inż. Anna Story
 7. dr inż. Alicja Wodnicka
 8. dr inż. Elwira Wróblewska
 9. dr inż. Barbara Zakrzewska
Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 1. mgr Wioletta Kawula
 2. mgr inż. Piotr Miądlicki
 3. vacat
Przedstawiciele doktorantów i studentów
 1. mgr inż. Łukasz Sałaciński
 2. mgr inż. Weronika Stolarczyk
 3. Magdalena Antonowicz
 4. Agata Biegańska
 5. Marcel Dworczak
 6. Joanna Górska
 7. Agata Iksal
 8. Tomasz Kędzierski
 9. Joanna Komar
 10. Marta Lewusz
 11. Klaudia Maślana
 12. Karolina Opała
 13. Karol Rogalski
 14. Krzysztof Sielicki
 15. Jagoda Wierzbicka
 16. Patrycja Wyderka
Przedstawiciele związków zawodowych
 1. dr inż. Marta Major-Godlewska - przedstawiciel ZNP
 2. dr hab. inż. Bogdan Ambrożek - przedst. NSZZ „Solidarność”