Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019 9.11.2018

26.09.2018 r.

24.10.2018 r.

28.11.2018 r. 

19.12.2018 r.

23.01.2019 r.

20.02.2019 r.

20.03.2019 r.

17.04.2019 r.

22.05.2019 r.

26.06.2019 r.