Rada Wydziału

Rada Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa17.04.2014

 Skład Rady Wydziału na kadencję 2012-2016

Przewodnicząca - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa: 

Dr hab. inż. Agnieszka Tórz

Prodziekan do spraw finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo:

Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowiaka oraz Mikrobiologia stosowana:

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak

Prodziekan do spraw jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Towaroznawstwo:

Dr hab. inż Agata Witczak

 
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski 
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki 
 3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich 
 4. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz 
 5. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki 
 6. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak 
 7. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska – Kozon
 8. Prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak 
 9. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska 
 10. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz 
 11. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak 
 12. Dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. ndzw. 
 13. Dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. 
 14. Dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw. 
 15. Dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. nadzw. 
 16. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw. 
 17. Dr hab. inż. Marek Wianecki, prof. nadzw. 
 18. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs 
 19. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska 
 20. Dr hab. inż. Artur Ciemniak
 21. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma 
 22. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski
 23. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów
 24. Dr hab. Jolanta Kempter 
 25. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek 
 26. Dr hab. inż. Joanna Sadowska
 27. Dr hab. inż. Henryk Sendłak 
 28. Dr hab. inż. Beata Więcaszek

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr inż. Michał Alchimowicz
 2. Dr inż. Edyta Balejko
 3. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz 
 4. Dr inż Krzysztof Kryża
 5. Dr inż. Sławomir Lisiecki 
 6. Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec
 7. Dr inż. Wojciech Sawicki
 8. Dr inż. Adam Tański
 9. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk 
 10. Dr inż. Joanna Żochowska-Kujawska
 11. Dr inż. Arkadiusz Żych 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr inż. Andrzej Ociepa
 2. Mgr inż. Marta Tokarczyk

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:

 1. Mgr inż. Paulina Hofsoe
 2. Emilia Drozłowska
 3. Inż. Adam Goman
 4. Paulina Jaszczowska
 5. Bartłomiej Jaworski
 6. Artur Kardzis
 7. Inż. Aleksandra Strzelecka
 8. Adrianna Półtorak
 9. Rozalia Wawruszczak

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Wydziału z głosem doradczym:

 1. Dr inż. Bogusław Zarzycki - przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZUT
 2. Dr inż. Sylwia Machula - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego ZUT