Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału na kadencję 2012-201622.09.2014

Przewodnicząca - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa: 

Dr hab. inż. Agnieszka Tórz

Prodziekan do spraw finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo:

Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Mikrobiologia stosowana:

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak

Prodziekan do spraw jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Towaroznawstwo:

Dr hab. inż Agata Witczak

 
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

1.    Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski 

2.    Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki 

3.    Prof. dr hab. Mariola Friedrich 

4.    Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz 

5.    Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki 

6.    Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak 

7.    Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak 

8.    Prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska – Kozon

9.    Prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak 

10.  Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska 

11.  Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz 

12.  Dr hab. inż. Jerzy Balejko, prof. nadzw. 

13.  Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw. 

14.  Dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. 

15.  Dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw. 

16.  Dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. nadzw. 

17.  Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw. 

18.  Dr hab. inż. Marek Wianecki, prof. nadzw. 

19.  Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs 

20.  Dr hab. inż. Artur Ciemniak

21.  Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma 

22.  Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski

23.  Dr hab. inż. Izabela Dmytrów

24.  Dr hab. Jolanta Kempter 

25.  Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki 

26.  Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek 

27.  Dr hab. inż. Joanna Sadowska

28.  Dr hab. inż. Henryk Sendłak 

29.  Dr hab. inż. Beata Więcaszek

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

1.    Dr inż. Michał Alchimowicz

2.    Dr inż. Edyta Balejko

3.    Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz 

4.    Dr inż Krzysztof Kryża

5.    Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec

6.    Dr inż. Wojciech Sawicki

7.    Dr inż. Adam Tański

8.    Dr inż. Grzegorz Tokarczyk 

9.    Dr inż. Joanna Żochowska-Kujawska

10.  Dr inż. Arkadiusz Żych 

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1.    Mgr inż. Andrzej Ociepa

2.    Mgr inż. Marta Tokarczyk

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:

1.    Mgr inż. Paulina Hofsoe

2.    Mgr inż. Mirosław Półgęsek

3.    Emilia Drozłowska

4.    Inż. Adam Goman

5.    Cezary Grzywacz

6.    Paulina Jaszczowska

7.    Bartłomiej Jaworski

8.    Artur Kardzis

9.    Inż. Aleksandra Strzelecka

10.  Adrianna Półtorak

11.  Rozalia Wawruszczak

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Wydziału z głosem doradczym:

1.    Dr inż. Bogusław Zarzycki - przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZUT

2.    Dr inż. Sylwia Machula - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego ZUT