Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału na kadencję 2012-2016 2.10.2015

Przewodnicząca - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa: 

Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo:

Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Mikrobiologia stosowana:

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak

Prodziekan do spraw jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Towaroznawstwo:

Dr hab. inż Agata Witczak

 
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 2. Prof. dr hab. Waldemar Dąbrowski 
 3. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki 
 4. Prof. dr hab. Mariola Friedrich 
 5. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz 
 6. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki 
 7. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak 
 8. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko 
 9. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska – Kozon
 10. Prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak 
 11. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska 
 12. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz 
 13. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.
 14. Dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. 
 15. Dr hab. Jolanta Kempter, prof. nadzw. 
 16. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw. 
 17. Dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw. 
 18. Dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. nadzw. 
 19. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw. 
 20. Dr hab. inż. Marek Wianecki, prof. nadzw. 
 21. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.
 22. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs 
 23. Dr hab. inż. Artur Ciemniak
 24. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma 
 25. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski
 26. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów
 27. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki
 28. Dr hab. inż. Joanna Sadowska
 29. Dr hab. inż. Henryk Sendłak 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr inż. Michał Alchimowicz
 2. Dr inż. Edyta Balejko
 3. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz 
 4. Dr inż Krzysztof Kryża
 5. Dr inż. Monika Rajkowska-Myśliwiec
 6. Dr inż. Wojciech Sawicki
 7. Dr inż. Adam Tański
 8. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk 
 9. Dr inż. Joanna Żochowska-Kujawska
 10. Dr inż. Arkadiusz Żych 

 Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr inż. Andrzej Ociepa
 2. Mgr inż. Marta Tokarczyk

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:

 1. Mgr inż. Łukasz Łopusiewicz
 2. Mgr inż. Marlena Socha
 3. Mgr inż. Sandra Watrak
 4. Emilia Drozłowska
 5. Paulina Jaszczowska
 6. Bartłomiej Jaworski
 7. Artur Kardzis
 8. Adrianna Półtorak
 9. Rozalia Wawruszczak

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Wydziału z głosem doradczym:

 1. Dr inż. Bogusław Zarzycki - przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZUT
 2. Dr inż. Sylwia Machula - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego ZUT