Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału na kadencję 2016-202021.10.2016

Przewodnicząca - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa: 

Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo:

Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Mikrobiologia stosowana:

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak

Prodziekan do spraw jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem żywności:

Dr hab. inż Agata Witczak

 
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki 
 3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich 
 4. Prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak 
 5. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz 
 6. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki 
 7. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak 
 8. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko 
 9. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska – Kozon
 10. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska 
 11. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz 
 12. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.
 13. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. nadzw.
 14. Dr hab. inż. Małgorzata Jasińska, prof. nadzw. 
 15. Dr hab. Jolanta Kempter, prof. nadzw. 
 16. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw. 
 17. Dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw. 
 18. Dr hab. inż. Ewa Sobecka, prof. nadzw. 
 19. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw. 
 20. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.
 21. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs 
 22. Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska
 23. Dr hab. inż. Artur Ciemniak
 24. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski
 25. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów
 26. Dr hab. inż. Zuzanna Goluch-Koniuszy
 27. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki
 28. Dr hab. inż. Joanna Sadowska
 29. Dr hab. inż. Henryk Sendłak 
 30. Dr hab. inż. Adam Tański

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz 
 2. Dr inż Marek Kotowicz
 3. Dr inż. Remigiusz Panicz
 4. Dr inż. Sylwia Przybylska
 5. Dr inż. Wojciech Sawicki
 6. Dr inż. Agnieszka Strzelczak
 7. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk 
 8. Dr inż. Joanna Żochowska-Kujawska

 Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr inż. Marta Tokarczyk
 2. Inż. Katarzyna Wasylów

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:

 1. Mgr inż. Adam Goman
 2. Mgr inż. Łukasz Łopusiewicz
 3. Mgr inż. Marlena Socha
 4. Mgr inż. Sandra Watrak
 5. Lic. Emilia Drozłowska
 6. Inż. Natalia Wojtasiak 
 7. Piotr Grzelak 
 8. Paulina Jaszczowska
 9. Joanna Kopij
 10. Sonia Kowalska

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Wydziału z głosem doradczym:

 1. Dr inż. Bogusław Zarzycki - przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZUT
 2. Dr inż. Sylwia Machula - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego ZUT