Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału na kadencję 2016-202013.12.2017

Przewodnicząca - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa: 

Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo:

Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. nadzw.

Prodziekan do spraw kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Mikrobiologia stosowana:

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. nadzw. 

Prodziekan do spraw jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem żywności:

Dr hab. inż Agata Witczak, prof. nadzw. 

 
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki 
 3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich 
 4. Prof. dr hab. inż. Jacek Kubiak 
 5. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Lachowicz 
 6. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz 
 7. Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki 
 8. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak 
 9. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko 
 10. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Daczkowska – Kozon
 11. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska 
 12. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. nadzw.
 13. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. nadzw.
 14. Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. nadzw. 
 15. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. nadzw. 
 16. Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. nadzw.
 17. Dr hab. inż. Teresa Seidler, prof. nadzw. 
 18. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. nadzw. 
 19. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. nadzw.
 20. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs 
 21. Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska
 22. Dr hab. inż. Artur Ciemniak
 23. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski
 24. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów
 25. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki
 26. Dr hab. inż. Mariusz Szymczak
 27. Dr hab. inż. Adam Tański
 28. Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz 
 2. Dr inż Marek Kotowicz
 3. Dr inż. Remigiusz Panicz
 4. Dr inż. Sylwia Przybylska
 5. Dr inż. Wojciech Sawicki
 6. Dr inż. Agnieszka Strzelczak
 7. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr inż. Marta Tokarczyk
 2. Inż. Katarzyna Wasylów

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:

 1. Mgr inż. Emilia Drozłowska
 2. Mgr inż. Natalia Kasowska
 3. Mgr inż. Łukasz Łopusiewicz
 4. Mgr inż. Marta Poniecka
 5. Mgr inż. Marlena Socha
 6. Mgr inż. Sandra Watrak
 7. Inż. Michał Fyda
 8. Inż. Joanna Kopij
 9. Lic. Ewelina Pasternak
 10. Emilia Hubka
 11. Agata Paczos
 12. Kornelia Strzech

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Wydziału z głosem doradczym:

 1. Dr inż. Bogusław Zarzycki - przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZUT
 2. Dr inż. Sylwia Machula - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego ZUT