Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 9.11.2018

Przewodnicząca - Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa: 

Dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT

Prodziekan do spraw finansowych oraz kształcenia na kierunku Rybactwo:

Dr hab. inż. Jacek Sadowski, prof. ZUT

Prodziekan do spraw kształcenia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka oraz Mikrobiologia stosowana:

Dr hab. inż. Małgorzata Sobczak, prof. ZUT 

Prodziekan do spraw jakości kształcenia oraz kształcenia na kierunku Zarządzanie bezpieczeństwem żywności:

Dr hab. inż Agata Witczak, prof. ZUT 

 
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:

 1. Prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak
 2. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Formicki 
 3. Prof. dr hab. Mariola Friedrich 
 4. Prof. dr hab. Kinga Mazurkiewicz – Zapałowicz 
 5. Prof. dr hab. inż. Wawrzyniec Wawrzyniak 
 6. Prof. dr hab. inż. Jerzy Balejko 
 7. Prof. dr hab. Elżbieta Kucharska 
 8. Dr hab. inż. Grażyna Bortnowska, prof. ZUT
 9. Dr hab. inż. Artur Ciemniak, prof. ZUT
 10. Dr hab. inż. Barbara Czerniejewska – Surma, prof. ZUT
 11. Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT 
 12. Dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT 
 13. Dr hab. inż. Joanna Sadowska, prof. ZUT
 14. Dr hab. inż. Katarzyna Stepanowska, prof. ZUT 
 15. Dr hab. inż. Adam Tański, prof. ZUT
 16. Dr hab. inż. Beata Więcaszek, prof. ZUT
 17. Dr hab. inż. Elżbieta Bogusławska – Wąs 
 18. Dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska
 19. Dr hab. inż. Przemysław Czerniejewski
 20. Dr hab. inż. Izabela Dmytrów
 21. Dr hab. inż. Marek Kotowicz
 22. Dr hab. inż. Sławomir Lisiecki
 23. Dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek
 24. Dr hab. inż. Remigiusz Panicz
 25. Dr hab. inż. Mariusz Szymczak
 26. Dr hab. inż. Joanna Żochowska-Kujawska

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Dr inż. Grzegorz Bienkiewicz 
 2. Dr inż. Sylwia Przybylska
 3. Dr inż. Wojciech Sawicki
 4. Dr inż. Agnieszka Strzelczak
 5. Dr inż. Grzegorz Tokarczyk 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 1. Mgr inż. Marta Tokarczyk
 2. Inż. Katarzyna Wasylów

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów:

 1. Mgr inż. Emilia Drozłowska, doktorantka
 2. Mgr inż. Natalia Kasowska, doktorantka
 3. Inż. Joanna Kopij, studentka
 4. Kamila Fidos, studentka
 5. Piotr Grzelak, student
 6. Emilia Hubka, studentka
 7. Klaudia Rabke, studentka
 8. Kornelia Strzech, studentka

Osoby biorące udział w posiedzeniu Rady Wydziału z głosem doradczym:

 1. Dr inż. Bogusław Zarzycki - przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZUT
 2. Dr inż. Sylwia Machula - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego ZUT