Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/201912.11.2018

19 października 2018

16 listopada 2018

14 grudnia 2018

18 stycznia 2019

15 lutego 2019

08 marca 2019

22 marca 2019

12 kwietnia 2019

17 maja 2019

07 czerwca 2019

05 lipca 2019

20 września 2019