Rada Wydziału

Rada Wydziału w kadencji 2016-202020.01.2017

RADA WYDZIAŁU w kadencji 2016-2020

      Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa 
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Yuri Chigarev, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 8. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 9. prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
 10.  prof. dr hab. inż. Henryk Czyż, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 11.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 12.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody 
 13.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 14.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 15.  prof. dr hab. inż. Bożena Michalska, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
 16.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 17.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 18.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 19.  prof. dr hab. inż. Teresa Wojcieszczuk, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 20.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 21.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 22.  dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 23.  dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 24.  dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 25.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 26. dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 27.  dr hab. Hubert Romanowski, prof. nadzw., Katedra Projektowania Krajobrazu
 28.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 29.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 30.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 31.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 32.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 33.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 34.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 35.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 36.  dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska  
 37.  dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 38.  dr hab. inż. Jan Jurga, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 39.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 40.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 41.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 42.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 43.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 44.  dr hab. Michał Kupiec, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 45.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 46.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 47.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 48.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 49.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 50.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 51.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska
 52.  dr hab. Beata Myśków, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 53.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni  
 54.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, Katedra Ogrodnictwa
 55.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 56.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 57.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 58.  dr hab. inż. Ewa Rekowska, Katedra Ogrodnictwa
 59.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 60.  dr hab. inż. Hanna Siwek, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 61.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 62.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 63.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 64.  dr hab. inż. Marek Śnieg,Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 65.  dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 66.  dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska, Katedra Agronomii 
 67.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 68.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 69.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 70.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 71.  dr inż. Renata Matuszak-Slamani, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 72.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
 73.  dr inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
 74.  dr inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

  Przedstawiciele pozostałych pracowników (wybrani w wyniku wyborów)
 75.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 76.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 77.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 78.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 79.  mgr inż. Maciej Płatkowski- przedstawiciel doktorantów 
 80.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 81.  inż. Marta Blatkiewicz - I rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 82.  Olga Dyczko - III rok gospodarka przestrzenna
 83. Agnieszka Firląg-Beta - III rok odnawialne źródła energii
 84.  Michalina Kaczmarek - IV rok architektura krajobrazu
 85.  Kinga Kamieniecka - III rok odnawialne źródła energii
 86.  Katarzyna Kostrzewska - III rok odnawialne źródła energii
 87.  Michalina Kulczewska - III rok odnawialne źródła energii
 88.  Aleksandra Noga - III rok rolnictwo
 89.  Aneta Pietrzak - III rok odnawialne źródła energii
 90.  Aleksandra Rosińska - III rok ochrona środowiska
 91. Magdalena Sąsiadek -III rok odnawialne źródła energii
 92.  Piotr Sławianowski - III rok odnawialne źródła energii
 93.  Monika Taube - II rok technika rolnicza i leśna
 94.  Joanna Tokarz - IV rok gospodarka przestrzenna
 95.  Urszula Tycka - I rok odnawialne źródła energii
 96.  Kamil Wiśniewski - II rok ogrodnictwo
 97.  Bartłomiej Wal - III rok odnawialne źródła energii 


Rada Wydziału liczy 96 osób (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 68 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., ZNP
2. mgr inż. Mariola Sienkiewicz, NSZZ "Solidarność"