Rada Wydziału

Rada Wydziału w kadencji 2016-2020 3.10.2017

Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa 
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Yuri Chigarev, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 8. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 9. prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
 10.  prof. dr hab. inż. Henryk Czyż, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 11.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 12.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody 
 13.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 14.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 15.  prof. dr hab. inż. Bożena Michalska, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
 16.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 17.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 18.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 19.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 20.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 21.  dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 22.  dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 23.  dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 24.  dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw., Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 25.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 26. dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 27.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. nadzw., Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 28.  dr hab. Hubert Romanowski, prof. nadzw., Katedra Projektowania Krajobrazu
 29.  dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw., Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 30.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 31.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 32.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 33.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 34.  dr hab. Iwona Adamska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 35.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 36.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 37.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 38.  dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska  
 39.  dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 40.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 41.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 42.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 43.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 44.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 45.  dr hab. Michał Kupiec, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 46.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 47.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 48.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 49.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 50.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 51.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 52.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska
 53.  dr hab. Beata Myśków, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 54.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni  
 55.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, Katedra Ogrodnictwa
 56.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 57.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 58.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 59.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 60.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 61.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 62.  dr hab. inż. Marek Śnieg, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 63.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Katedra Ogrodnictwa
 64.   dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 65.  dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska, Katedra Agronomii 
 66.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 67.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 68.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 69.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 70.  dr inż. Renata Matuszak-Slamani, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 71.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
 72.  dr inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
 73.  dr inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

  Przedstawiciele pozostałych pracowników (wybrani w wyniku wyborów)
 74.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 75.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 76.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 77.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 78.  mgr inż. Maciej Płatkowski- przedstawiciel doktorantów 
 79.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 80.  inż. Marta Blatkiewicz - II rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 81.  Olga Dyczko - IV rok gospodarka przestrzenna
 82. Agnieszka Firląg-Beta - IV rok odnawialne źródła energii
 83.  Michalina Kaczmarek - I rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 84.  Kinga Kamieniecka - IV rok odnawialne źródła energii
 85.  Katarzyna Kostrzewska - IV rok odnawialne źródła energii
 86.  Michalina Kulczewska - IV rok odnawialne źródła energii
 87.  Aleksandra Noga - IV rok rolnictwo
 88.  Aneta Pietrzak - III rok odnawialne źródła energii
 89.  Aleksandra Rosińska - IV rok ochrona środowiska
 90. Magdalena Sąsiadek -IV rok odnawialne źródła energii
 91.  Piotr Sławianowski - III rok odnawialne źródła energii
 92.  Monika Taube - III rok technika rolnicza i leśna
 93.  Joanna Tokarz - I rok gospodarka przestrzenna studia II stopnia
 94.  Kamil Wiśniewski - III rok ogrodnictwo
 95.  Bartłomiej Wal - IV rok odnawialne źródła energii 


Rada Wydziału liczy 94 osoby (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 67 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., ZNP
2. mgr inż. Mariola Sienkiewicz, NSZZ "Solidarność"