Rada Wydziału

Rada Wydziału w kadencji 2016-2020 2.01.2018

RADA WYDZIAŁU w kadencji 2016-2020


      Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa 
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Yuri Chigarev, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 8. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 9. prof. dr hab. Małgorzata Czarnecka, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
 10.  prof. dr hab. inż. Henryk Czyż, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 11.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 12.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody 
 13.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 14.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 15.  prof. dr hab. inż. Bożena Michalska, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni 
 16.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 17.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 18.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 19.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 20.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 21.  dr hab. inż. Renata Dobromilska, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 22.  dr hab. inż. Tadeusz Durkowski, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 23.  dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 24.  dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw., Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 25.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 26.  dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 27.  dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 28.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. nadzw., Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 29.  dr hab. Hubert Romanowski, prof. nadzw., Katedra Projektowania Krajobrazu
 30.  dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw., Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 31.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 32.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 33.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 34.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 35.  dr hab. Iwona Adamska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 36.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 37.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 38.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 39.  dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska  
 40.  dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 41.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 42.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 43.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 44.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 45.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 46.  dr hab. Michał Kupiec, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 47.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 48.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 49.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 50.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 51.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 52.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 53.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska  
 54.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni  
 55.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, Katedra Ogrodnictwa
 56.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 57.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 58.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 59.  dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
 60.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 61.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 62.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 63.  dr hab. inż. Marek Śnieg, Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 64.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Katedra Ogrodnictwa
 65.   dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 66.  dr hab. inż. Eleonora Wrzesińska, Katedra Agronomii 
 67.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 68.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 69.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 70.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 71.  dr inż. Renata Matuszak-Slamani, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 72.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Katedra Meteorologii i Kształtowania Terenów Zieleni
 73.  dr inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
 74.  dr inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

  Przedstawiciele pozostałych pracowników (wybrani w wyniku wyborów)
 75.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 76.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 77.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 78.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 79.  mgr inż. Maciej Płatkowski- przedstawiciel doktorantów 
 80.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 81.  inż. Marta Blatkiewicz - II rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 82.  Olga Dyczko - IV rok gospodarka przestrzenna
 83. Agnieszka Firląg-Beta - IV rok odnawialne źródła energii
 84.  Michalina Kaczmarek - I rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 85.  Kinga Kamieniecka - IV rok odnawialne źródła energii
 86.  Katarzyna Kostrzewska - IV rok odnawialne źródła energii
 87.  Michalina Kulczewska - IV rok odnawialne źródła energii
 88.  Aleksandra Noga - IV rok rolnictwo
 89.  Aneta Pietrzak - III rok odnawialne źródła energii
 90.  Aleksandra Rosińska - IV rok ochrona środowiska
 91. Magdalena Sąsiadek -IV rok odnawialne źródła energii
 92.  Piotr Sławianowski - IV rok odnawialne źródła energii
 93.  Monika Taube - III rok technika rolnicza i leśna
 94.  Joanna Tokarz - I rok gospodarka przestrzenna studia II stopnia
 95.  Kamil Wiśniewski - III rok ogrodnictwo
 96.  Bartłomiej Wal - IV rok odnawialne źródła energii 


Rada Wydziału liczy 95 osób (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 68 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. dr hab. inż. Andrzej Grieger, prof. nadzw., ZNP
2. NSZZ "Solidarność"