Rada Wydziału

Rada Wydziału w kadencji 2016-202014.11.2018

      Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa 
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 8.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 9.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 10.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 11.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 12.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 13.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 14.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 15.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 16.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 17. dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. nadzw. Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 18.  dr hab. inż. Jan Jurga, prof. nadzw., Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 19.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. nadzw., Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 20.  dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. nadzw., Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 21.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. nadzw. Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 22.  dr hab. Beata Myśków, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 23.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. nadzw., Katedra Ogrodnictwa
 24.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. nadzw., Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 25.  dr hab. Hubert Romanowski, prof. nadzw., Katedra Projektowania Krajobrazu
 26.  dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. nadzw., Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 27.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. nadzw., Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 28.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw., Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 29.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 30.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 31.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 32.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 33.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 34.  dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska  
 35.  dr hab. inż. Anna Jaroszewska, Katedra Agronomii
 36.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 37.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 38.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 39.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 40.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 41.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 42.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 43.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 44.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 45.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 46.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska  
 47.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 48.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 49.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 50.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 51.  dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 52.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 53.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 54.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 55.  dr hab. inż. Marek Śnieg, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 56.  dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 57.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Katedra Ogrodnictwa
 58.  dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 59.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 60.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 61.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 62.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 63.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 64.  dr inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
  Przedstawiciele pozostałych pracowników (wybrani w wyniku wyborów)
 65.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 66.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 67.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 68.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 69.  mgr inż. Wojciech Kucaj - przedstawiciel doktorantów
 70.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 71.  Bartosz Bartoszko - III rok odnawialne źródła energii
 72.  Sławomir Baszak - III rok odnawialne źródła energii
 73.  Katarzyna Buiłek - III rok odnawialne źródła energii
 74.  inż. Agnieszka Firląg-Beta - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 75.  inż. arch. kraj. Michalina Kaczmarek - II rok architektura krajobrazu studia II stopnia
 76.  Gabriela Malinowska - III ochrona środowiska
 77.  Oskar Nowak - III rok odnawialne źródła energii
 78.  Martyna Piekarza - III rok odnawialne źródła energii
 79.  inż. Magdalena Sąsiadek - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 80.  Krystian Sieroń - III rok odnawialne źródła energii
 81.  Piotr Sławianowski - IV rok odnawialne źródła energii
 82.  Małgorzata Syjczak - III rok odnawialne źródła energii
 83.  Szymon Świderski - II rok odnawialne źródła energii
 84.  Monika Taube - IV rok technika rolnicza i leśna
 85.  inż. Katarzyna Tokarz - I rok odnawialne źródła energii studia II stopnia
 86.  Kamil Wiśniewski - IV rok ogrodnictwo


Rada Wydziału liczy 85 osób (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 60 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. mgr Aneta Zierke, ZNP
2. vacat, NSZZ "Solidarność"