Rada Wydziału

Rada Wydziału w kadencji 2016-2020 6.03.2019

Dziekan i Prodziekani 

 1. Dziekan, dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 2. Prodziekan, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 3. Prodziekan, dr hab. inż. Monika Grzeszczuk, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa 
 4. Prodziekan, dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

  Samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni (oprócz Dziekana i Prodziekanów)
 5. prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 6. prof. dr hab. Aleksander Brzóstowicz, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 7. prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska 
 8.  prof. dr hab. inż. Tomasz Dobek, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 9.  prof dr hab. Stefan Friedrich, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 10.  prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak, Katedra Ogrodnictwa
 11.  prof. dr hab. Piotr Masojć, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 12.  prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło, Katedra Agronomii 
 13.  prof. dr hab. Elżbieta Skórska, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 14.  prof. dr hab. inż. Sławomir Stankowski, Katedra Agronomii
 15.  prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 16.  dr hab.inż. Piotr Chełpiński, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa
 17. dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 18.  dr hab. inż. Jan Jurga, prof. ZUT, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 19.  dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 20.  dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 21.  dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 
 22.  dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin  
 23.  dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT, Katedra Ogrodnictwa
 24.  dr hab. inż. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 25.  dr hab. Hubert Romanowski, prof. ZUT, Katedra Projektowania Krajobrazu
 26.  dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 27.  dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 28.  dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 29.  dr hab. Magdalena Błaszak, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 30.  dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 31.  dr hab. inż. Marek Bury, Katedra Agronomii 
 32.  dr hab. inż. Justyna Chudecka, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 33.  dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 34.  dr hab. Renata Gamrat, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska  
 35.  dr hab. inż. Anna Jaroszewska, Katedra Agronomii
 36.  dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 37.  dr hab. inż. Andrzej Karbowy, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 38.  dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 39.  dr hab. inż. Piotr Kostencki, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 40.  dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 41.  dr hab. inż. Ryszard Malinowski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 42.  dr hab. Lilla Mielnik, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 43.  dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 44.  dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, Katedra Ogrodnictwa  
 45.  dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, Katedra Projektowania Krajobrazu 
 46.  dr hab. inż. Ewa Możdżer, Katedra Gleboznawstwa, łąkarstwa i Chemii Środowiska  
 47.  dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 48.  dr hab. inż. Grzegorz Nowak, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni 
 49.  dr hab. inż. Joanna Podlasińska, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 50.  dr hab. Marek Podlasiński, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska 
 51.  dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
 52.  dr hab. inż. Piotr Salachna, Katedra Ogrodnictwa
 53. dr hab. inż. Paweł Sędłak, Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
 54.  dr hab. inż. Beata Smolik, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 55.  dr hab. inż. Miłosz Smolik, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
 56.  dr hab. inż. Paweł Słodkowski, Katedra Ogrodnictwa 
 57.  dr hab. inż. Marek Śnieg, Zakład Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych 
 58.  dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, Zakład Chemii, Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
 59.  dr hab. inż. Barbara Wójcik-Stopczyńska, Katedra Ogrodnictwa
 60.  dr hab. Mariola Wróbel, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
 61.  dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, Katedra Ogrodnictwa
 62.  dr hab. inż. Piotr Żurawik, Katedra Ogrodnictwa

  Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (wybrani w wyniku wyborów)
 63.  dr inż. Romualda Bejger, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 64.  dr inż. Grzegorz Jarnuszewski, Katedra Gleboznawstwa, Łąkarstwa i Chemii Środowiska
 65.  dr inż. Agnieszka Mąkosza, Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni

  Przedstawiciele pozostałych pracowników
   (wybrani w wyniku wyborów)
 66.  dr Andrzej Mila, Katedra Fizyki i Agrofizyki
 67.  mgr Maria Sus, Dziekanat Wydz. KŚiR
 68.  
  Przedstawiciele doktorantów i studentów (wybrani w wyniku wyborów)       
 69.  mgr inż. Alicja Auriga -przedstawicielka doktorantów
 70.  mgr inż. Wojciech Kucaj - przedstawiciel doktorantów
 71.  mgr Piotr Ptak - przedstawiciel doktorantów
 72.  Bartosz Bartoszko - III rok odnawialne źródła energii
 73.  Sławomir Baszak - III rok odnawialne źródła energii
 74.  Katarzyna Buiłek - III rok odnawialne źródła energii
 75.  inż. Agnieszka Firląg-Beta - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 76.  Gabriela Malinowska - III ochrona środowiska
 77.  Oskar Nowak - III rok odnawialne źródła energii
 78.  Martyna Piekarza - III rok odnawialne źródła energii
 79.  inż. Magdalena Sąsiadek - I rok odnawialne źródła energii II stopnia
 80.  Krystian Sieroń - III rok odnawialne źródła energii
 81.  Piotr Sławianowski - IV rok odnawialne źródła energii
 82.  Małgorzata Syjczak - III rok odnawialne źródła energii
 83.  Szymon Świderski - II rok odnawialne źródła energii
 84.  Monika Taube - IV rok technika rolnicza i leśna
 85.  inż. Katarzyna Tokarz - I rok odnawialne źródła energii studia II stopnia
 86.  Kamil Wiśniewski - IV rok ogrodnictwo


Rada Wydziału liczy 85 osób (z prawem do głosowań personalnych na stanowiska), w tym 62 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych (z prawem do wszystkich głosowań).

Ponadto w posiedzeniach Rady Wydziału uczestniczą z głosem doradczym zaproszeni emerytowani profesorowie oraz nw. przedstawiciele związków zawodowych:
1. mgr Aneta Zierke, ZNP
2. vacat, NSZZ "Solidarność"