Władze Wydziału

Władze Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT - kadencja 2016 - 202020.01.2017

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury

Dziekan WBiA dr hab. inż. Maria Kaszyńska

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. nadzw. 

 

 

Prodziekan ds. nauki i organizacji

Prodziekan WBiA ds. nauki i organizacji prof. dr hab. Ryszard Coufal

prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal 

 

Prodziekan ds.  nauczania na kierunkach: 
architektura i urbanistyka (S1, S2, N2), wzornictwo (S1)

Prodziekan ds. nauczania na kierunkach: architektura i urbanistyka (S1, S2, N2), wzornictwo (S1) dr hab. inż. arch. Piotr Arlet

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet

 

Prodziekan ds. nauczania na kierunkach:
budownictwo (S1, S2), inżynieria środowiska (S1, S2)

Prodziekan ds. nauczania na kierunkach: budownictwo (S1, S2), inżynieria środowiska (S1, S2) dr inż. Teresa Rucińska

 dr inż. Teresa Rucińska 

 

 

Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej: 
budownictwo (N1, N2), inżynieria środowiska (N2) oraz budownictwo S1 specjalność OiZ w Budownictwie - Inżynier Europejski,  

Prodziekan ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej: budownictwo (N1, N2), inżynieria środowiska (N2) oraz budownictwo S1 specjalność OiZ w Budownictwie - Inżynier Europejski dr inż. Andrzej Pozlewicz

dr inż. Andrzej Pozlewicz