Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Budownictwa i Architektury - Kadencja 2016/202020.01.2017

(na dzień 14 listopada 2017 r.)


  WŁADZE  WYDZIAŁU: 
 1. dziekan - dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ndzw.
 2. prodziekan – prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal 
 3. prodziekan - dr hab inż. arch. Piotr Arlet 
 4. prodziekan - dr inż. Teresa Rucińska
 5. prodziekan - dr inż. Andrzej Pozlewicz

  1.  

   PROFESOROWIE  TYTULARNI: 
  2. prof. zw. dr hab. inż.  Włodzimierz Kiernożycki
  3. prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
  4. prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
  5. prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
  6. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
  7. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
  8. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
  9. prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
  10. prof. dr hab. inż. Radosław Iwankiewicz

   1.  

    SAMODZIELNI  PRACOWNICY  NAUKI: 
   2. dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ndzw.
   3. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ndzw.
   4. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ndzw.
   5. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ndzw.
   6. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ndzw.
   7. dr hab. inż. Jerzy Wira, prof. ndzw.  
   8. dr hab. inż. Andzrej Wieczorek, prof. ndzw.
   9. dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ndzw.
   10. dr hab.inż.arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ndzw.
   11. dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
   12. dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
   13. dr hab. inż. Anna M. Głowacka
   14. dr hab. inż. Magdalena Janus
   15. dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
   16. dr hab. Marek Tarnawski
   17.  dr hab. Ryszard Ewertowski
   18. dr hab. Renata Jackowiak
   19. dr hab. Zbigniew Blekiewicz
   20. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun

     

    POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY 
   21. dr inż. Tomasz Wróblewski
   22. dr inż. Adrian Silicki
   23. dr inż. Stefan Nowaczyk
   24. dr inż. Roman Bednarek 
   25. dr inż. Jolanta Borucka-Lipska
   26. dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
   27.  

    PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:
   28. mgr Krystyna Gągało
   29. mgr Agnieszka Hreczuch
   30.  

    PRZEDSTAWICIELE  DOKTORANTÓW:
   31. mgr inż. arch. Eliza Goczyńska
   32. mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska
   33. mgr inż. Szymon Skibicki
   34. mgr inż. Norbert Olczyk
   35.  

    PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW:  
   36. inż. Eryk Szawaryński
   37. Alicja Hawryszków
   38. Martyna Cieślik
   39. Szymon Kaziszyn
   40. Anna Kostrzewa
   41. Jakub Golon