Wydział Budownictwa i Architektury

Informacje o Wydziale Budownictwa i Architektury20.01.2017

Wydział Budownictwa i Architektury zlokalizowany jest w dwóch budynkach:

al. Piastów 50: Dziekanat (kierunki Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Studia Doktoranckie), Katedry WBiA

ul. Żołnierska 50: Dziekanat (kierunki Architektura i Urbanistyka, PAWiO, Wzornictwo), Katedry WBiA

 

Kontakt z Dziekanatem:

al. Piastów 50

70-311 Szczecin

tel.: 91 449 42 21

fax: 91 449 42 25

e-mail: wbia@zut.edu.pl

 

godziny przyjęć:

studia stacjonarne:  

  •  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 1000 - 1300 (w środy dziekanat nieczynny)

studia niestacjonarne:

  • soboty (w dni zjazdów) 900 - 1500 
  • poniedziałek - piątek   900 - 1400   (poniedziałki pozjazdowe nieczynne)

więcej informacji można znaleźć na stronie Wydziału Budownictwa i Architektury pod adresem www.wbia.zut.edu.pl