Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Świadczenie usług pocztowych (nie kurierskich) na potrzby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie27.11.2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Instrukcja postępowania (w celu ubiegania się o zamówienie)

3. Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania (dokument po odpowiedziach na zapytania i dokonanych modyfikacjach z dnia 08.12.2017)

4. Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania

5. Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o ponownym przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert (dokument z dnia 07.12.17)

7. Odpowiedzi na wniesione zapytania do przetargu i zmiany w warunkach przetargu (dokument z dnia 08.12.2017)

8. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystnieszej

9. Informacja o udzieleniu zamówienia