Ogłoszenia o zamówieniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Przetarg na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 6.03.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Instrukcja postępowania (w celu ubiegania się o zamówienie)

3. Załącznik nr 1 do Instrukcji (Ochrona Stała Regularna)

4. Załącznik nr 2 do Instrukcji (Wykaz Obszarów Ochrony z LSA i podległe Monitoringowi)

5. Załącznik nr 3 do Instrukcji ( Wzór umowy)

6. Załącznik nr 4 do Instrukcji (Wykaz USŁUG)

7. Załącznik nr 5 do Instrukcji (Formularz Ofertowy)

8. Informacja o udzieleniu zamówienia