Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora ZUT z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania polityki otwartego dostępu „Open Access” na okres od 1 stycznia 2018 r.do 31 sierpnia 202010.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości stanowiących własność ZUT, a także przenoszenia prawa użytkowania...10.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 65 Rektora ZUT z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych/pozadotacyjnych10.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 43 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w roku akademickim 2018/201910.08.2018

ZARZĄDZENIE NR 55 Rektora ZUT z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora ZUT z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 4.07.2018