Rok 2018

ZARZĄDZENIE NR 55 Rektora ZUT z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora ZUT z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 4.07.2018

ZARZĄDZENIE NR 54 Rektora ZUT z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 3.07.2018

ZARZĄDZENIE NR 53 Rektora ZUT z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 43 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w ZUT w roku akademickim 2018/2019 3.07.2018

ZARZĄDZENIE NR 52 Rektora ZUT z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 45 Rektora ZUT z dnia 6 wrzesnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach dota29.06.2018

ZARZĄDZENIE NR 51 Rektora ZUT z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenia nr 44 Rektora ZUT z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie procedury procesu dyplomowania 29.06.2018 13:1129.06.2018