Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 96 Rektora ZUT z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Menedżer i audytor systemów zarządzania jakością na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki19.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 95 Rektora ZUT z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zakazu występowania bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy pracownikami ZUT19.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 94 Rektora ZUT z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 67 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2014 r., zarządzenie nr 17 Rektora ZUT z dnia 11 marca 2016 r. oraz zarządzenie nr 42 Rektora ZUT z dnia 11 czerwca 2018 r.17.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 93 Rektora ZUT z dnia 16 października 2018 r. w sprawie prowadzenia obsługi kasowej ZUT (wypłaty i wpłaty gotówki) przez Santander Bank Polska S.A.17.10.2018

ZARZĄDZENIE NR 92 Rektora ZUT z dnia 9 października 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora ZUT z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania lub oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych (...) 9.10.2018