Promocja Wydziału WIMiM

Promocja Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 3.02.2017

 

Dr inż. Magdalena Urbaniak - Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji

tel. + 48 91 449 45 74

e-mail: magdalena.urbaniak@zut.edu.pl

Al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

pokój nr 39