Rada Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie

Rada Wydziału Informatyki23.01.2017

Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Sekretarz Rady Wydziału

mgr Magdalena Wróblewska
e-mail: mwroblewska@wi.zut.edu.pl
tel. 449 56 08
pok. 104 B
ul. Żołnierska 49
71-210 Szczecin

Skład Rady Wydziału Informatyki ZUT
Imię i nazwisko Funkcja
dr hab. inż. Jerzy Pejaś Dziekan
dr hab. inż. Marcin Korzeń Prodziekan ds. Nauki
dr inż. Mirosław Łazoryszczak Prodziekan ds. Kształcenia
dr inż. Piotr Piela Prodziekan ds. Studenckich
Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych:
dr hab. inż. Andrzej Banachowicz, prof. ZUT  
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki  
dr hab. inż. Mariusz Borawski  
prof. dr hab. inż. Aleksandr Cariow  
dr hab. inż. Imed El Fray  
dr hab. inż. Paweł Forczmański  
dr hab. inż. Dariusz Frejlichowski  
dr hab. inż. Przemysław Klęsk  
prof. dr hab. inż. Georgy Kukharev  
dr hab. inż. Radosław Mantiuk  
prof. dr hab. inż. Andrzej Piegat  
dr hab. Izabela Rejer  
prof. dr hab. inż. Walery Rogoza  
dr hab. inż. Leonard Rozenberg, prof. ZUT  
dr hab. inż. Przemysław Różewski  
dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. ZUT  
dr hab. inż. Grzegorz Ulacha  
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński  
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
dr inż. Anna Barcz  
mgr inż. Aneta Bera  
dr inż. Radosław Maciaszczyk  
mgr inż. Sławomir Wernikowski  
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr Dorota Wiśniewska-Olech Pracownicy niebędący nauczycielami
Przedstawiciele studentów:
Łukasz Doszczeczko  
Mariusz Linka  
Agata Nowalany  
Krzysztof Palczewski  
Mateusz Buczma  
Aleksander Fiuk  
Przedstawiciel doktorantów:
mgr inż. Wojciech Sałabun Doktorant
Osoby z głosem doradczym
lic. Małgorzata Łodyga ZNP
dr inż. Joannę Kołodziejczyk NSZZ "Solidarność"