Rada Wydziału Elektrycznego

Rada Wydziału Elektrycznego25.10.2017

Dziekan

dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT

Prodziekani

dr hab. inż. Paweł Dworak

dr hab. inż. Marcin Ziółkowski, prof. nadzw. ZUT

dr hab. inż. Piotr Paplicki

Samodzielni pracownicy nauki

prof. dr hab. inż. Andrzej Brykalski

prof. dr hab. inż. Stefan Domek

prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow

prof. dr inż. Zbigniew Frąckiewicz

prof. dr hab. inż. Konstanty Gawrylczyk

prof. dr hab. inż. Stanisław Gratkowski

prof. dr hab. inż. Adam Krzyżak

prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka

prof. dr hab. inż. Jan Purczyński

prof. dr hab. inż. Jan Subocz

prof. dr hab. Ewa Weinert-Rączka

dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. nadzw. ZUT

dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. nadzw. ZUT

dr hab. inż. Przemysław Orłowski, prof. nadzw. ZUT

dr hab. inż. Krzysztof Pietrusewicz, prof. nadzw. ZUT

dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. nadzw. ZUT

dr hab. inż. Michał Zeńczak, prof. nadzw. ZUT

dr hab. inż. Szymon Banaszak

dr hab. inż. Piotr Baniukiewicz

dr hab. inż. Marcin Hołub

dr hab. inż. Przemysław Mazurek

dr hab. inż. Bogusław Węgrzyn

dr hab. inż. Marek Ziółkowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

dr inż. Jan Bursa

dr inż. Piotr Cierzniewski

dr inż. Krzysztof Jaroszewski

dr inż. Przemysław Łopato

dr inż. Tomasz Zarębski

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

Zofia Gilewska

mgr inż. Justyna Jończyk

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich i studentów

mgr inż. Jarosław Fastowicz

Piotr Andrusieczko

Grzegorz Goryniak

Tomasz Grodecki

Łukasz Mackiewicz

Aleksandra Nawrocka

Tomasz Wróblewski

Patryk Zawadzki

Przedstawiciele związków zawodowych

dr inż. Grzegorz Mikołajczak

dr inż. Leon Tarasiejski