Rok 2018/2019

Uchwała Nr 634/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "architektura i urbanistyka" prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT12.12.2018