Statut ZUT

ZARZĄDZENIE NR 43 Rektora ZUT z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie31.07.2015

UCHWAŁA NR 65 Senatu ZUT z dnia 29.06.2015 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie31.07.2015

UCHWAŁA NR 23 Senatu ZUT z dnia 28.04.2014 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument

UCHWAŁA NR 121 Senatu ZUT z dnia 29.10.2012 r. w sprawie zmiany w statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument

UCHWAŁA NR 47 Senatu ZUT z dnia 24.10.2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument