Regulaminy

ZARZĄDZENIE NR 75 Rektora ZUT z dnia 21 września 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie21.09.2018

ZARZĄDZENIE NR 21 Rektora ZUT z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie15.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 16 Rektora ZUT z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin organizacyjny administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 5.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 94 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin organizacyjny administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 5.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie13.06.2017