Aktualne oferty na najem/dzierżawę

ZUT w Szczecinie - Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi oferuje pomieszczenia do odpłatnego korzystania na podstawie umowy cywilno-prawnej do celów usługowych o ograniczonej uciążliwości13.11.2018

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 1024, Śródmieście 24, gmina Miasto Szczecin - 7 września 2018 r.29.06.2018

Wykaz nieruchomości okresowo niewykorzystywanych na cele statutowe z przeznaczeniem na najem/dzierżawę28.06.2018

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wydzierżawi czasowo niewykorzystane przez Uczelnię położone w Szczecinie i okolicy

  • ogrzewane i nie ogrzewane pomieszczenia, w tym m.in. pomieszczenia garażowe, magazynowe i warsztatowe;
  • tereny.

Osoby zainteresowane dzierżawą prosimy o składanie pisemnych ofert, z dopiskiem AEG/05, na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70 – 310 Szczecin, Kancelaria Główna Uczelni, pok. 119. Wszelkie dodatkowe informacje wraz z uzgodnieniem terminu oględzin przedmiotu dzierżawy można uzyskać pod numerem telefonu: (0 91) 449 45 02, (0 91) 449 40 82, (0 91) 487 10 49

Osoba do kontaktu:
Wioleta Pec, Dział Administracyjno-Gospodarczy, tel. 91 449 46 53, e-mail: wpec@zut.edu.pl.

Przetarg 19 maja 2017 r.14.04.2017

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych (dzierżawy) nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Ostoja, Przylep, Rajkowo gmina Kołbaskowo oraz w obrębie Lipnik gmina Stargard – 19 maja 2017 r.

  1. Wzór umowy dzierżawy, obręb Rajkowa, Ostoja, Przylep gmina Kołbaskowo - poz. 1 w tabeli

  2. Wzór umowy dzierżawy, działka nr 17/5, obręb Lipnik gmina Stargard - poz nr. 2 w tabeli

  3. Wzór umowy dzierżawy, działka nr 14/4, obręb Lipnik gmina Stargard - poz nr. 3 w tabeli

Najem pomieszczeń kuchni i stołówki 8.03.2017