Program kształcenia w szkole doktorskiej

Uchwała nr 83 Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r zmieniająca uchwałę nr 68 Senaru ZUT z dnia 27 maja 2019 r. w sparwie ustalenia programu kształcenia oraz opisu efektów uczenia się w Szkole Doktorskiej 5.07.2019