Oferty pracy ZUT

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki 2018/31/D/ST8/00792 30.07.2019 11:26

Kierownik projektu Sonata o numerze rej. 2018/31/D/ST8/00792, dr inż. Sandra Paszkiewicz w dniu 3.07.2019r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu na dwa stanowiska stypendysta-doktorant, na okres 24 oraz 36 miesięcy w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Na każde z oferowanych stanowisko wpłynęło po jednym podaniu.  

Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant na 24 miesiące trwania projektu wygrała mgr inż. Daria Pawlikowska, natomiast na  stanowisko stypendysta-doktorant na 36 miesięcy trwania projektu wygrała mgr inż. Agata Zubkiewicz.

Kandydatki spełniły wszystkie wymogi formalne i kryteria określone w ogłoszonym konkursie.

Kierownik projektu wysoko oceniła kompetencje merytoryczne i profil dorobków naukowych kandydatek, w zakresie ustalenia parametrów syntezy nowych materiałów, umiejętności opracowywania wyników w oparciu o dane eksperymentalne, a tym w szczególności, zbadaniu czy i w jaki sposób struktura nadcząsteczkowa wpływa na właściwości funkcjonalne, jak np. właściwości mechaniczne nowych materiałów polimerowych opartych częściowo lub w całości na surowcach odnawialnych.

Od decyzji kierownika projektu nie przysługuje odwołanie.