Rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 51 Rektora ZUT z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 49 Rektora ZUT z dnia 27 sierpnia 2019 r. 30.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 50 Rektora ZUT z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój29.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora ZUT z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do naboru kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w ZUT na rok 2019/202029.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 45 Rektora ZUT z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie29.08.2019

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora ZUT z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do naboru kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w ZUT na rok akademicki 2019/202029.08.2019