Postępowania awansowe

Przewody doktorskie 2.07.2019

INŻYNIERIA ROLNICZA

mgr inż. Katarzyna Hantzrozprawastreszczenierecenzjarecenzja
mgr inż. Sławomir Tomaszewskirozprawastreszczenierecenzjarecenzja
mgr inż. Przemysław Winiarski

strona tytułowa

rozprawa

streszczenierecenzjarecenzja

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA

mgr inż. Krzysztof Jankowskirozprawastreszczenierecenzjarecenzja
mgr inż. Natalia Proskurarozprawastreszczenierecenzjarecenzja

OGRODNICTWO