Uchwały PKA

Uchwała nr 232/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "architektura krajobrazu" prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT30.05.2019

Uchwała nr 231/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "gospodarka przestrzenna" prowadzonym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT30.05.2019

Uchwała Nr 634/2018 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie oceny programowej na kierunku "architektura i urbanistyka" prowadzonym na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT12.12.2018