Regulamin organizacyjny

ZARZĄDZENIE NR 21 Rektora ZUT z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie15.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 16 Rektora ZUT z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniające Regulamin organizacyjny administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 5.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 94 Rektora ZUT z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin organizacyjny administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 5.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 15 Rektora ZUT z dnia 9.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument