Rok 2019/2020

Uchwała nr 2513.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów automatyka i robotyka pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Elektrycznym ZUT

Uchwała nr 113.05.2019

Uchwała w sprawie wytycznych Senatu ZUT dla wydziałów dotyczących przygotowania projektu programów studiów dostosowujących do wymagań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce