Rok 2019/2020

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów projektowanie architektury wnętrz i otoczenia drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych pierwszego stopnia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów teleinformatyka pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Elektrycznym ZUT13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów elektrotechnika pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Elektrycznym ZUT13.05.2019