Rok 2019/2020

Uchwała w sprawie określenia efektów uczenia się dla kieunku studiów ochrona środowiska drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów informatyka drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Informatyki ZUT13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów ekonomia pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Ekonomicznym ZUT13.05.2019

Uchwała w sprawie określenia opisu efektów uczenia się dla kierunku studiów architektura krajobrazu pierwszego i drugiego stopnia prowadzonego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT13.05.2019